We translate for you

ENERGY TRANSLATION

We translate for you

Energy Translation

Dal Tercüme provides professional translation services for the energy sector, which is important both for our country and the world. The translation service offered, including coal, oil, natural gas, wind and many other energy fields, includes academic theses and articles published in this field, as well as different areas such as contracts of companies that undertake energy investments, booklets with technical terms, work instructions. It includes. With the professional staff of translators, the fast and accurate translation process is followed with the meticulous work of the translators who master the energy sector terms and jargon.

We treat your translation with meticulousness.

Enerji İle İlgili Tüm Konularda Tercüme Yapıyoruz

How does the energy translation service take place?
It is possible to talk about many materials, including quality documents, technical booklets and instructions that state global standards for the energy field. With the translation of these, all kinds of translation requests are fulfilled, up to the technical bulletins, procedures and regulations that convey the latest developments in the energy sector. For the correct operation of this process, the class and quality of the sent text is determined. Then, the most appropriate translator is assigned and translation begins immediately. The translation process is completed as soon as possible and delivery is made after the checks are made.
Dal Tercüme is sensitive to acting meticulously in energy translation processes, which express a very important subject. Due to the specific terms, technical expressions and language of this field, the most effective translation factor is the foundation translators. Dal Tercüme, which can meet this need with expert translators in its staff, ensures an accurate translation.

Translations of commercial contract texts covering situations such as establishing foreign partnerships and signing new investments are also made. In addition to this, Dal Tercüme has also resolved the sworn translator translation text and notary approval processes, which are necessary for the documents required for investment to be submitted to the state or similar institutions. Contact us today for professional translations of commercial documents, contract texts or much more.

Küresel enerji piyasalarının erişilebilirliği, uluslararası alanda genişlemek isteyen enerji şirketleri için kaliteli enerji çeviri hizmetlerini zorunlu kılmaktadır. Çeşitli dillerde iletişim kurma yeteneği, uluslararası çalışanlarla etkili iletişimi teşvik ederken ve markanızın dünya çapında temsil edilmesini sağlarken, hükümetler, tüketiciler ve diğer mühendislik şirketleri ile ilişkilerin daha da gelişmesini sağlayabilir. Enerji endüstrisi için uzun yıllar sicil çevirisi, kılavuzlar, teknik belgeler ve web siteleri ile işinizi küreselleştirmenize yardımcı olacak uzmanlığa ve deneyime sahip tercümanlarımızla hizmetinizdeyiz..

Global energy The accessibility of markets requires quality energy translation services for energy companies wishing to expand internationally. The ability to communicate in various languages can foster effective communication with international employees and ensure that your brand is represented worldwide, while improving relationships with governments, consumers, and other engineering companies. We are at your service with our translators with expertise and experience to help you globalize your business with many years of record translations, manuals, technical documents and websites for the energy industry.

Our customers in the industry include renewable energy consultants, oil and gas exploration and production companies, power plant and power generation equipment manufacturers, as well as undersea equipment, flow control systems and safety equipment manufacturers. Our experience in providing energy translation services allows these customers to take advantage of international opportunities and succeed internationally.

Upload Your File. Get a Price Quote

We translate for you

Energy Translation Our Topics

Usage, Installation, Operation Guide

Strategic Studies

Material Safety Data sheets

Supply Agreements, License Agreements

Discovery and Production Documents

Rafinaj ve Ticarileştirme Belgeleri

License Approval Documents

Energy Legislation and Policy Documents

Solar Energy, Projects and Documents

Geothermal Energy Projects and Documents

Wind Energy Projects and Documents

Installation and Operating Documents of Power Plants

Usage, Installation, Operation Guide

Strategic Studies

Material Safety Data sheets

Supply Agreements, License Agreements

Discovery and Production Documents

License Approval Documents

Best Quality Guarantee

According to the size of the project in Dal Tercüme, it is very important to complete the translation within a reasonable time, to carry out the checks and deliver the translation to the customer on the delivery date.

Quick Service Guarantee

In Dal Tercüme, professional operation of the structure and the system required to meet the need for translation, as well as the need for error at the same time, is essential.

Economic Price Guarantee

Dal Tercüme’de farklı değişkenlerin fiyatlar üzerinde etkili olduğu tercüme sektöründe, piyasa gerçeklerini dikkate alarak, en doğru ve ekonomik fiyatlandırmanın yapılması kurumsal bir önem hassasiyettir.

Privacy Guarantee


Dal Tercüme Bürosu olarak müşterilerimizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bize gönderdiğiniz dosyaları ve kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz

KONUSUNDA UZMAN TERCÜMANLAR İLE AKADEMİK KONULARDA TERCÜME HİZMETİ VERİYORUZ

Standart Tercüme

Bir adım önde

Edebi metinler, kullanım kılavuzları, tıbbi çeviriler, yazışmalarla ilgili tercüme işlemleri veya herhangi bir metnin arzu edilen dile tercüme edilmesi yönündeki ihtiyaçlar, Standard çeviri olarak kabul edilir ve bu sınıf içerisinde değerlendirilir.

Yeminli Tercüme

Yeminli Tercümanlarla

Kurumumuz, noter kayıtlı uzman mütercimleri ile ticari sözleşme, resmi evrak ve bu nitelikteki belgelerinin güvenliğini koruma garantisi ile hedef dile aktarır.

Noter Onaylı Tercüme

Güven Garantisi

Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan resmi evrak veya bu nitelikteki vesikalar için alınması talep edilen noter tasdik işlemleri, ekstra bir ücrete tabidir.

+ 0
Completed Project
+ 0
Satisfied Customer
+ 0
Expert Translator
+ 0
Translation Language

We translate for you

Some of Our Customers