Sizin İçin Çeviriyoruz

BİLİŞİM TERCÜMESİ

sizin İçin Çeviriyoruz

Bilişim Tercümesi

Bilişim tercüme hizmeti, teknolojik faaliyetlere sahip kurumlar tarafınca en çok talep edilen Tercüme türüdür. Sürekli yenilenen, gelişen ve değişen bir sektörü ifade eden bilişime yönelik kaynakların yabancı nitelikte olması, bu yöndeki tercüme gereksinimlerini arttıran nedenler arasında bulunur. Bilişim kaynaklarının Tercümesinin yapılması sırasında, ilgili alana yönelik birtakım temel terimlerin bilinmesi oldukça önem arz eder. Bu nedenle, bu alana mahsus Tercüme taleplerinin bilişimle ilgilenen, teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri takip eden mütercimlerce çevrilmesi, daha doğru Tercüme metinlerinin elde edilmesini sağlayıcı bir husustur. 

Tercümenizi Titizlik ile Ele Alıyoruz.

Bilişim İle İlgili Tüm Konularda Tercüme Yapıyoruz

Bilişim tercümesi nasıl yapılır?

Bilişim Tercüme talepleri farklılık arz edebilir. Bilişimle ilgili bir alana yönelik yayının çevrilmesi veya herhangi bir kurumca yayınlanan makale, haber veya video metninin tercümesi şeklinde ortaya çıkabilir. Metnin sınıfına ve türüne göre bilişim tercümesini yapacak mütercimin de seçimine karar verilir. Daha çok bilişimle alakalı terimlerin yoğun olduğu ve akademik kapsamda bir makaleyi ifade eden metinlerin Tercümesinde, bilişime ilgili ve bu alandaki terimleri bilen kişiler atanır. Haber ve daha basit kapsamlı bilişim yazılarının tercümesi, kaynak ve hedef dile hakim herhangi bir mütercim tarafından çevrilir.

 

Tercüme sürecinde dikkat edilen nokta doğruluk ve hızlılıktır. Bu iki hususun aynı anda söz konusu olabilmesi için doğru mütercim atamasının yapılmasına önem verilir. Mütercim tarafından Tercüme işlemin yapılmasından sonra editör masası tarafından gerekli kontroller yapılır. Kontroller tamamlanır ve teslimat gerçekleşir. Bu şekilde ilerleyen süreçten çıkan Tercüme metni, hatasız olur. Ayrıca, hızlı bir şekilde Tercüme hizmeti verilir. Dal Tercüme, deneyimli ekibi ile her türlü metin Tercümesini hızlı ve doğru yapma konusunda ön plana çıkar.

Bilişim tercüme fiyatları hakkında bilgi

Tercümesi yapılacak metnin bilişim sektörüne ait olmasının fiyat üzerinde bir etkisi yoktur. Ancak metnin sayfa sayısı, kaynak ve hedef dil gibi nitelikleri fiyatları etkiler. Dal Tercüme, en uygun fiyat uygulamalarına imza atan ve kaliteden ödün vermeden Tercüme hizmetleri sunan ofislerden biridir. Makul fiyatlar üzerinden birinci sınıf tercüme hizmeti almak için iletişime geçin!

Bilgi teknolojisinde sürekli olarak  yeni trendler, kavramlar ve terminoloji  ortaya çıkmaktadır ve  hızlı hareket eden, son derece uzmanlaşmış bir alandır. Sonuç olarak, tercüme ofislerine  yapılan talepler büyüktür. Tercümeyi yapacak  tercüman çok özelleşmiş olan bu terminolojiye hakim olmalı ve hızla gelişen bu disipline ayak uydurarak son gelişmeleri takip etmelidir.

Bilgi teknolojisi artık günlük yaşamın neredeyse her yönünü etkilemekte ve diğer disiplinler ile yakından iç içe geçmektedir. 

Bilişim-4

Aşağıdaki konular Dal Tercüme olarak sunduğumuz Bilişim Tercümesi Hizmetlerinden bazılarıdır.

SAP
ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi)
POS sistemleri (yazar kasa çözümleri)

Endüstriyel imalatta sıcaklık izleme için yazılım uygulamaları

BT’ye özgü metin türleri ve belgeler

Bilgi teknolojisi, çok çeşitli metin ve belgeleri içeren  geniş kapsamlı bir alandır. BT alanında çeviri yaparken  zorlu talepleri karşılamak için özellikle disiplinler ve metin türleri konusunda uzmanlaşmak gerekmektedir.. Aşağıdaki metin türlerinin çevirisi temel yetkinliğiminizin bir parçasını oluşturur:

Kılavuzlar ve belgeler

Yazılım kılavuzları, makaleler, basın bültenleri ve web sitesi içeriği, SAP, ERP, sıcaklık ölçüm sistemleri ve e-öğrenme ile ilgili tanıtım materyalleri için kullanıcı kılavuzları, eğitim belgeleri, kullanıcı belgeleri ve çevrimiçi yardım metinleri

Yazılım yerelleştirmesi

Kültürel olarak spesifik yönleri dikkate alarak yazılım arayüzlerinin tercümesi ve yerelleştirilmesi

Bilgi teknolojisi ve tıbbi teknoloji

Bilgi teknolojisi tıp teknolojisinde de yaygındır ve burada kilit bir rol oynamaktadır. Örneğin kan analizi ve kan pıhtılaşması için ve ayrıca  teşhis için ekipman, yazılım kontrollüdür. Bu yazılım ilgili ülke için yerelleştirilmeli ve beraberindeki belgeler yerel dile çevrilmelidir. Bilgi teknolojisi ve tıbbi teknoloji alanları hakkında derinlemesine bilgimiz  ile tıbbi teknoloji projeleriniz için son derece etkili tercüme desteği sağlayabiliriz.

Dosyanızı Yükleyin. Hemen Fiyat Teklifi Alın

Sizin İçin çeviriyoruz

Bilişim Tercümesi Yaptığımız Konular

Bilgisayar Destekli Tasarım

Antivirüs Uygulamaları

ERP Uygulamaları

Donanım Ürünleri İşletme Yazılımları

Teknik Şartnameler

Kullanım Kılavuzları

Teknik Servis Belgeleri

Grafik Veriler

Güvenlik Yazılımları

Ağ Yönetim Belgeleri

Veri Tabanları

İnternet Teknolojileri

Bilgisayar Destekli Tasarım

Antivirüs Uygulamaları

Erp Uygulamaları

Teknik Şartnameler

Kullanım Klavuzları

Teknik Servis Belgeleri

En İyi Kalite Garantisi

Dal Tercüme’de projenin büyüklüğüne göre makul süre içerisinde çevirinin tamamlanması, kontrollerin yapılması ve teslim tarihinde çevirinin müşteriye ulaştırılması büyük önem taşır

Hızlı Hizmet Garantisi

Dal Tercüme’de, tercüme taleplerinde hızlılık, bununla beraber hatasızlık ihtiyacının aynı anda karşılanabilmesi için gereken yapının ve sistemin profesyonelce işletilmesi elzem niteliğindedir.

Ekonomik Fiyat Garantisi

Dal Tercüme’de farklı değişkenlerin fiyatlar üzerinde etkili olduğu tercüme sektöründe, piyasa gerçeklerini dikkate alarak, en doğru ve ekonomik fiyatlandırmanın yapılması kurumsal bir önem hassasiyettir.

Gizlilik Garantisi


Dal Tercüme Bürosu olarak müşterilerimizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bize gönderdiğiniz dosyaları ve kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz

KONUSUNDA UZMAN TERCÜMANLAR İLE BİLİŞİM KONULARINDA TERCÜME HİZMETİ VERİYORUZ

Standart Tercüme

Bir adım önde

Edebi metinler, kullanım kılavuzları, tıbbi çeviriler, yazışmalarla ilgili tercüme işlemleri veya herhangi bir metnin arzu edilen dile tercüme edilmesi yönündeki ihtiyaçlar, Standard çeviri olarak kabul edilir ve bu sınıf içerisinde değerlendirilir.

Yeminli Tercüme

Yeminli Tercümanlarla

Kurumumuz, noter kayıtlı uzman mütercimleri ile ticari sözleşme, resmi evrak ve bu nitelikteki belgelerinin güvenliğini koruma garantisi ile hedef dile aktarır.

Noter Onaylı Tercüme

Güven Garantisi

Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan resmi evrak veya bu nitelikteki vesikalar için alınması talep edilen noter tasdik işlemleri, ekstra bir ücrete tabidir.

+ 0
Tamamlanmış Proje
+ 0
Memnun Müşteri
+ 0
Uzman Tercüman
+ 0
Tercüme Dili

Sizin için çeviriyoruz

Müşterilerimizden Bazıları