Yeminli Tercüme Hizmeti

Yeminli Tercüme Hizmeti

Tercüme hizmetlerinin en önemli hizmet kalemlerinden birini ifade eden yeminli tercüme hizmeti, profesyonel mütercimler tarafından sunulan hizmet modelidir. Notere kayıtlı yeminli tercümanlarca verilmesi gereken hizmetin her dil uzmanı ve mütercimlik deneyimi bulunan kişilerin vermesi yasal değildir. Bu nedenle, resmi evrak ve benzeri nitelikteki sözleşmelerin tercüme edilmesi sürecinin yeminli bürolarda çalışan uzman ve profesyonel yeminli mütercimler tarafınca hedef dile aktarımına dikkat edilmesi lazımdır. Yeminli tercüman tarafından çeviri yapılmayan resmi nitelik taşıyan metinleri, sunulmak istenen devlet kurumu veya banka tarafından kabul edilmesi söz konusu olmaz. Bu türden sorunların yaşanmaması adına yeminli tercüman hizmetinden yararlanılması gerekir.

Yeminli tercüman kime denir?

Ülkemizde yeminli tercümanları ve çeviri bürolarını belirleyen yetkili merci noter kurumlarıdır. Mütercimlik hizmeti deruhte eden kişi veya kişilerin yeminli sayılması için bölgelerindeki noter kurumuna başvuru yapmaları lazımdır. Bu başvuru sırasında talep edilen birtakım belgelerden en önemlisi, kişinin dil bildiğini gösterir belgedir. Noter tarafından kontrol edilen belgelerin onaylanması halinde kişiye yeminli tercümanlık yetkisi verilir.

Yeminli tercüman yetkisine sahip bir kişinin çeviri yaptığı her metin yeminli tercüme olarak değerlendirilmez. Çeviri yapılan metne yönelik bazı kayıtların düşülmesi lazımdır. Tercüman ismi, çevirinin tarihi, kaşe, imza, hedef ve kaynak dille alakalı bilgiler, son olarak da doğruluk beyanı verilmesi lazımdır. Bunların eksik olması halinde metnin yeminli tercüme sayılması söz konusu olmaz. bu bakımdan, doğru kurum ve ofislerden talep edilecek hizmet ile yeminli tercüman hizmetini eksiksiz bir şekilde alınabilir. Kurumumuz, noter kayıtlı uzman mütercimleri ile ticari sözleşme, resmi evrak ve bu nitelikteki belgelerinin güvenliğini koruma garantisi ile hedef dile aktarır.