Kaliteli Tercüme Garantisi

Ticari faaliyetlerin iç içe geçmesi ile beraber ortaya çıkan iletişim sorunların ortadan kaldırılmasını sağlayıcı bir görev üstlenen tercüme büroları, yazılı anlaşma ve hukuki metinlerin tercüme edilmesinin yanı sıra çok farklı disiplinlerde de tercüme yapabilecek yeteneğe sahip olmalıdır. Tercüme dünyasındaki tüm ihtiyacın ve taleplerin karşılanmasını sağlayabilen ofisler, kurumsal çalışma organizasyonu ile profesyonel bir hizmet sunar. Müşterilerden gelen taleplerin sınıflandırılması, çevirisi yapılacak metnin terminolojisine hakim mütercimin atamasının yapılması, çeviri işlemin başlaması ve en kısa sürede tamamlanması yolu izlenir.

Yüzde yüz doğru tercüme işlemleri

Tercüme işlemlerinin yüzde yüz doğru olmasını sağlayacak organizasyona hakim çeviri ofisinin deneyimli ve tecrübeli mütercimlere sahip olması kadar, iyi bir şekilde işleyen denetim mekanizmasının da bulunması gerekir. Profesyonel mütercim tarafından çevirisi tamamlanan metnin ikinci kez kontrolü ile muhtemel hata riskinin en aza indirilmesi önem ifade eder. Bu kapsamda, mütercim tarafından çevirisi yapılan metnin orijinaline sadık kalınarak, ikinci kez uzman editör tarafından kontrol ve denetimin sağlanması elzemdir. Bu işleyiş ve model ile tercüme işlemlerindeki hatalar sıfıra indirilir ve kaliteli metnin ortaya çıkması sağlanır.

Hızlı, doğru, güvenilir.

Tercüme hizmetlerindeki kalite standartlarını sağlayan kurumun hızlılık açısından da avantajlı olması lazımdır. Bu bakımdan metnin veya projenin büyüklüğüne en göre makul süre içerisinde metin çevirisinin tamamlanması, kontrollerin yapılması ve tayin edilen teslim tarihinde çeviri metninin müşteriye ulaştırılması gerekir. Bu sürecin başarılı şekilde yönetimi sağlayan tercüme ofisleri, kurumsal niteliğe sahip, deneyimli ekibi bulunan ve müşterilerine değer yaratan markalardır. Kurumumuz, tercüme işlemlerinde sadakati, güveni ve kaliteyi ilke edinerek hizmet veren birinci sınıf çeviri ofisidir.