Hızlı Hizmet Garantisi

İletişimin sınırlarının ortadan kalkması ve oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle tercüme işlemlerindeki hızın da giderek önemli bir noktaya eriştiğini not etmek gerekir. Özellikle, ticari menfaat ve çıkarlarının söz konusu olduğu alanlara yönelik çeviri işlemlerinin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi isteği ticari sözleşmeye taraf kişilerin zaman yönetimi açısından önem ifade eder. Bu bakımdan, tercüme taleplerinde hızlılık, bununla beraber hatasızlık ihtiyacının aynı anda karşılanabilmesi için gereken yapının ve sistemin profesyonelce işletilmesi elzem niteliğindedir.

Hızlı ve doğru tercüme süreci

Kurumumuz, müşteri memnuniyetinin sağlanması açısından iki önemli konuya odaklıdır. Biri, tercüme ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanmasıdır. Bunun için, gelen metinlerin sınıflara ayrılması ve en doğru mütercim atamasının yapılmasından sonra zaman kaybedilmeden tercüme işlemin başlatılması sağlanır. Proje metnin fazla olması halinde birbiriyle koordineli şekilde çalışabilecek iki farklı tercüman tarafından metin çevirilerine başlanır. Metin tercüme süreci tamamlandıktan sonra hata riskini en aza indirmek adına editör kontrolleri de yapılır. Bu şekilde, hem doğru hem de hızlı bir tercüme hizmet sürecinin sunumu gerçekleşir.

Hızlı tercüme sürecinde dikkat edilen nokta şudur: Mevcut metnin dili ve hedef dil. Diğer bir dikkati nazara alınan konu da, metnin hangi disiplini ve terminolojiyi taşıdığıdır. Bu hususların belirlenmesinden sonra en hızlı ve doğru çevirinin gerçekleşebilmesi adına mütercim ataması yapılır. Mütercim, en kısa süre içerisinde çeviri sürecine odaklanır ve işlem tamamlandıktan sonra kendi kontrollerini yerine getirir. Ardından, editör masasınca yapılan kontroller sürecin neticelendirilmesini sağlar. Bu şekilde hassas çalışılması ile yüzde yüz doğru tercüme metinleri en hızlı şekilde çıkarılır, müşterilere teslim edilir.