Notary Approved Translation Service

Çeviri hizmeti talep eden müşterilerin ihtiyacına uygun çözümler üreten kurumumuz tarafından noter tasdikli tercüme hizmetleri, doğruluk beyanı ile beraber en hızlı bir şekilde teslim edilir. Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan resmi evrak veya bu nitelikteki vesikalar için alınması talep edilen noter tasdik işlemleri, ekstra bir ücrete tabidir. Yeminli mütercim tarafından çevirisi yapılmayan metinlere noter tasdik beyanı alınması mümkün değildir. Notere kayıtlı, dil uzmanı olduğu kanıtlanmış kişilerden alınması gereken yeminli tercüme işleminden sonra noter tasdik işlemleri gerçekleşir. Bu nedenle, herhangi birine tercüme ettirilen bir metnin noter tarafından tasdik edilmesi için başvuruda bulunmanın anlamı yoktur.

Noter tasdiki gerekli midir?

Yeminli tercüman tarafından tercüme edilen metinlere atılan kaşe, imza, doğruluk beyanı gibi kayıtlar, metnin dil uzmanı ve notere kayıtlı bulunan bir mütercim tarafından çevrildiğini beyan eder. Ancak bazı devlet kurumları, konsoloslar veya bankalar tarafından yeminli tercüman elinden çıkan metinlerin resmi kabul edilmesi için ekstra bir işlem talep edilir. Bu da, noter tasdikli evrak ve çeviri ihtiyacını doğurur. Yeminli tercüme metninin teslim edileceği kurumun noter tasdik işlemine gereksinim duymaması halinde böyle bir işleme gereksinim kalmaz.

Yeminli tercüman tarafınca çevrilen metnin kayıtlı bulunan noter tarafından tasdik edilmesine dikkat edilmelidir. Yeminli tercümanın kayıtlı olmadığı bir noter üzerinden tasdik işlemlerinin yaptırılması mümkün olmaz. Bu sürecin hızlı ve verimli bir şekilde aşılması adına kurumumuz tarafından yeminli tercüme hizmeti işleminden sonra talep edilmesi halinde noter tasdik süreci de takip edilir. Böylece, noter tarafından da onaylanan tercüme metni ilgili kişiye teslim edilir.

Dal  Tercüme, noter onaylı tercüme ihtiyaçlarınızı da karşılamak için hizmetinizde! Noter onaylı profesyonel tercüme gereken durumlar genelde yurt içinde ve yurt dışında kullanılacak , ruhsat çevirisi,  teşekkür takdir belgesi tercümesi, vergi levhası tercümesi, izin belgeleri tercümesi ve vasiyetname tercümesi,denklik belgesi tercümesi, gümrük beyanname tercümesi, medeni hal belgesi tercümesi, erasmus belgeleri,  sabıka kaydı tercümesi, denetim raporu tercüme gibi resmi belge tercümeleri için gerekli olmaktadır.