We translate for you

MEDİKAL TERCÜME

We translate for you

Medical Translation

Teknik kavramların yoğun olduğu mühendislik metinleri üzerinde yapılacak tercüme çalışmasının işin ehli kimselerce yerine getirilmesi önem ifade eder. Dal Tercüme, mühendislik sektörüne yönelik taleplerin ihtisas alanı mühendislik olan ve bu alana ilgi duyan tercümanlarca çevrilmesini sağlar. böylece, teknik terim ve kavramların doğru bir şekilde yorumlanması ve doğru şekilde tercüme edilmesi mümkün hale gelir. Mühendislik sektöründen gelen metnin bir projeyi, akademik tez veya makaleyi ifade etmesi, tercüme sürecinin hassasiyetle yürütülmesini gerekli kılar. Bu tür çevirilerde yapılacak yanlışlar, birtakım mağduriyetlerin oluşmasına neden olabilir. Bu bakımdan, doğru işe doğru kişinin tayin edilmesine önem veren Dal Tercüme ofisi, mühendislik metinlerini sınıflandırır ve ihtisaslara göre dağıtım yapar. 

We treat your translation with meticulousness.

Medikal İle İlgili
All Topics
We do translation

Medikal tercüme hizmetleri nasıl gerçekleşir?

Medikal cihazların kullanım talimatlarına ilişkin metinlerin çevirilerinde dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Bu tip ürünlere yönelik çeviri sürecinin doğru bir şekilde ilerlemesi ve hatasız olması lazımdır. Aksi halde, ürün kullanımı ile alakalı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu da, üretici ve tedarik edici firmanın hukuken soruşturmaya neden olması anlamına gelir. Mağduriyetin yaşanmaması açısından kullanım talimatları içeren metinler, ilaçlarla ilgili kılavuzlar, akademik çalışma veya makaleler, uzman tercümanlar tarafından arzu edilen dile aktarılmalıdır. Bu konuda, uzman ekibe sahip bulunan Dal Tercüme, gelen tercüme metinlerini sınıflandırır ve en doğru tercüman tarafından çevirisinin yapılmasını sağlar.

Tercüme işlemi en kısa sürede tamamlanır. Tercümesi yapılan metnin editör masası tarafından kontrol edilmesi sağlanır. Kontrol edilmeden hiçbir metin teslim edilmez. Kontroller, ana metne sadık kalınarak yapılır. Hiçbir hatanın söz konusu olmadığına emin olunduktan sonra teslimat gerçekleşir. Bu şekilde ilerleyen süreçten çıkan tercüme metinleri, yüzde yüz doğruluk payı ile müşterileri memnun eder. Dal Tercüme, sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesine de dikkat eder.

Medikal tercüme fiyatları

Medikal tercüme ile ilgili taleplerin fiyatlandırılmasında dikkat edilen birkaç nokta vardır. Metnin teknik tercüme sınıfına girmesi, hedef ve kaynak dil bilgisi, yeminli tercüman ve noter tasdik gibi hizmetlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı gibi faktörlere göre fiyatlandırma yapılır. Ayrıca metnin sayfa sayısı veya kelime adedi de fiyatı doğrudan etkileyen bir husustur. Dal Tercüme, en uygun fiyatlar üzerinden talebinizi karşılar. Ödün Vermediğimiz İlkelerimiz

Upload Your File. Get a Price Quote

We translate for you

Medikal Tercüme Yaptığımız Konular

Tıp Kitapları

Tıbbi Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tıbbi Raporlar

Ameliyat Raporları

Heyet Raporları

Doktor Web Siteleri

Tıbbi Cihazların Kullanma Kılavuzları

Anestezi Metinleri

Dahiliye Konuları

Diş Hekimkiği Konuları

Tıp Kitapları

Tıbbi Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tıbbi Raporlar

Ameliyat Raporları

Heyet Raporları

Doktor Web Siteleri

Best Quality Guarantee

According to the size of the project in Dal Tercüme, it is very important to complete the translation within a reasonable time, to carry out the checks and deliver the translation to the customer on the delivery date.

Quick Service Guarantee

In Dal Tercüme, professional operation of the structure and the system required to meet the need for translation, as well as the need for error at the same time, is essential.

Economic Price Guarantee

Dal Tercüme’de farklı değişkenlerin fiyatlar üzerinde etkili olduğu tercüme sektöründe, piyasa gerçeklerini dikkate alarak, en doğru ve ekonomik fiyatlandırmanın yapılması kurumsal bir önem hassasiyettir.

Privacy Guarantee


Dal Tercüme Bürosu olarak müşterilerimizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bize gönderdiğiniz dosyaları ve kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz

KONUSUNDA UZMAN TERCÜMANLAR İLE MEDİKAL KONULARDA TERCÜME HİZMETİ VERİYORUZ

Standart Tercüme

Bir adım önde

Edebi metinler, kullanım kılavuzları, tıbbi çeviriler, yazışmalarla ilgili tercüme işlemleri veya herhangi bir metnin arzu edilen dile tercüme edilmesi yönündeki ihtiyaçlar, Standard çeviri olarak kabul edilir ve bu sınıf içerisinde değerlendirilir.

Yeminli Tercüme

Yeminli Tercümanlarla

Kurumumuz, noter kayıtlı uzman mütercimleri ile ticari sözleşme, resmi evrak ve bu nitelikteki belgelerinin güvenliğini koruma garantisi ile hedef dile aktarır.

Noter Onaylı Tercüme

Güven Garantisi

Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan resmi evrak veya bu nitelikteki vesikalar için alınması talep edilen noter tasdik işlemleri, ekstra bir ücrete tabidir.

+ 0
Completed Project
+ 0
Satisfied Customer
+ 0
Expert Translator
+ 0
Translation Language

We translate for you

Some of Our Customers