We translate for you

GIDA TERCÜMESİ

We translate for you

Food Translation

Dünya ticaretinin büyük bir kısmını ifade eden gıdaya yönelik faaliyetlerin ülkemiz açısından da önemli olduğunu not edelim. Bu sektörde büyük firmalara sahip ülkemizin, bu alana yönelik global yatırımlarında ihtiyaç duyulan tercüme talepleri, Dal Tercüme tarafından profesyonel bir şekilde karşılanır. Gıda rejimine yönelik mevzuat ve yönetmeliklerin çevirileri, bu alana yönelik yayınlanan akademik çalışmalar veya bir gıda ile alakalı tüketim bilgileri kılavuzu tercüme edilir. Her türlü talep, gıda alanına vakıf mütercimler tarafından hızlı bir şekilde çözülür.

We treat your translation with meticulousness.

Gıda İle İlgili Tüm Konularda Tercüme Yapıyor

Gıda tercümesi hizmeti hakkında bilgi

Gıda, insan sağlığını etkilediğinden dolayı sektöre yönelik kural ve talimatlar oldukça önemlidir. talimat ve kuralların ülkeden ülkeye farklılık arz etmesinden dolayı her firma ve işletmenin yatırımlarını yönelteceği ülkedeki gıda rejimi konusundaki kuralları bilmesi ve uygulaması lazımdır. Bu konudaki yayınların ve uygulamaların çeviri ihtiyacının profesyonel bir şekilde karşılanması ihtiyacı ifade eder. Dal Tercüme, gıda alanındaki teknik kavramlara hakim tercümanlarınca sektörün ihtiyaç duyduğu her türlü metnin çevirisinin başarılı şekilde yerine getirir.

Doğru ve hızlı çeviri hizmeti

Çevrilecek metnin yapısına göre en uygun tercüman ataması yapılır. Bu sistemin uygulanmasındaki amaç, herkesin kendi ihtisas ve ilgi alanına yönelik metinleri çevirmeleri ve bu sayede hem hızlı hem de en doğru tercüme metinlerinin elde edilmesidir. Atama yapılan tercüman tarafından çeviri işlemine başlanılır ve tamamlanır. Tercüman, kendi kontrollerini yaptıktan sonra editör masası tarafından da ikinci bir kontrol yapılır. Bunun amacı ise, metindeki hata sayısını sıfıra indirmek. Böylece, müşteri memnuniyetini sağlamak. Ayrıca, gıda sektörünün önemli bir alanı ifade etmesi açısından da yüzde yüz doğru metinlerin çevirisi önem arz eder. Yapılması muhtemel hatalar, insan sağlığını tehdit edici bir durum yaratabilir.

Gıda ile alakalı yeni tezler, çalışma ve yayınlanan akademik makalelerin de çevirisi yapılabilir. Bu konuda uzman ekip tarafından yürütülen tercüme çalışmaları, tez prosedür ve dil kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilir. Dal Tercüme, sekter odaklı çeviri hizmeti sunan en iyi çeviri ofisi olarak, gıda alanına ait tüm metinlerin arzu edilen dünya dillerine çevirisini en uygun fiyatlarla yerine getirir.

Upload Your File. Get a Price Quote

We translate for you

Gıda Tercümesi Yaptığımız Konular

Gıda Kalite Kontrol ve İlgili Eipmanlar

Gıda Üretim Makinaları

Gıda Güvenlilği

Gıda Hijyeni

Araştırma

Uzman Raporları

Teknik Bilgi formaları

Menüler

Satış Sunumları

Pazarlama Materyalleri

Gıda Etiketleri

Ambalajlar

Gıda Kalite Kontrol ve İlgili Eipmanlar

Gıda Üretim Makinaları

Gıda Güvenlilği

Araştırma

Uzman Raporları

Teknik Bilgi Formları

Best Quality Guarantee

According to the size of the project in Dal Tercüme, it is very important to complete the translation within a reasonable time, to carry out the checks and deliver the translation to the customer on the delivery date.

Quick Service Guarantee

In Dal Tercüme, professional operation of the structure and the system required to meet the need for translation, as well as the need for error at the same time, is essential.

Economic Price Guarantee

Dal Tercüme’de farklı değişkenlerin fiyatlar üzerinde etkili olduğu tercüme sektöründe, piyasa gerçeklerini dikkate alarak, en doğru ve ekonomik fiyatlandırmanın yapılması kurumsal bir önem hassasiyettir.

Privacy Guarantee


Dal Tercüme Bürosu olarak müşterilerimizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bize gönderdiğiniz dosyaları ve kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz

KONUSUNDA UZMAN TERCÜMANLAR İLE GIDA KONULARINDA TERCÜME HİZMETİ VERİYORUZ

Standart Tercüme

Bir adım önde

Edebi metinler, kullanım kılavuzları, tıbbi çeviriler, yazışmalarla ilgili tercüme işlemleri veya herhangi bir metnin arzu edilen dile tercüme edilmesi yönündeki ihtiyaçlar, Standard çeviri olarak kabul edilir ve bu sınıf içerisinde değerlendirilir.

Yeminli Tercüme

Yeminli Tercümanlarla

Kurumumuz, noter kayıtlı uzman mütercimleri ile ticari sözleşme, resmi evrak ve bu nitelikteki belgelerinin güvenliğini koruma garantisi ile hedef dile aktarır.

Noter Onaylı Tercüme

Güven Garantisi

Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan resmi evrak veya bu nitelikteki vesikalar için alınması talep edilen noter tasdik işlemleri, ekstra bir ücrete tabidir.

+ 0
Completed Project
+ 0
Satisfied Customer
+ 0
Expert Translator
+ 0
Translation Language

We translate for you

Some of Our Customers