We translate for you

ACADEMIC TRANSLATION

We translate for you

Academic Translation

Dal Tercüme tarafından verilen Tercüme hizmetlerinin en önemlileri arasında akademik nitelikli makale ve tezlerin farklı dillere aktarılmasını sağlayan akademik tercüme hizmeti yer alır. Akademik tercüme sürecinde, hassas ve dikkatli davranılır ve akademik terimlerin doğru bir şekilde kaynak dilden hedef dile aktarımı sağlanır. Akademik tez ve makalelerin belirli bir formatı ve usulü olduğundan dolayı Akademik tercüme sırasında ilgili metoda uygun hareket edilmesinin önemi büyüktür. Bunun için tez ve makale Tercümesi konusunda deneyimli mütercimlere ihtiyaç duyulur. Dal Tercüme, akademik tezin veya makalenin sınıfına hakim mütercim atamaları yapar ve terminolojiye vakıf tercüman tarafından tez veya akademik makale tercümelerinin yapılmasını sağlar. 

We treat your translation with meticulousness.

Academy Related
All Topics
We do translation

Akademi tercüme hizmeti

Akademik Tercüme ve tercüme sürecinde yapılan en büyük hatalardan biri, hızlı olma gayesi ile hareket edilirken doğru Tercüme standardını ve kalitesinden taviz vermektir. Doğru bir organizasyon kurulması halinde hem hızlı hem de doğru Tercümelere sahip olmak mümkündür. Bunun için kurumsal organizasyona sahip ve müşteri memnuniyetine önem veren Tercüme ofislerinin varlığı gereklidir. Dal Tercüme, sektör öncelikli Tercüme hizmeti veren en yetkin ofis olarak, makale ve tez Tercümelerinde hızlı hareket eder ve kaliteden taviz vermeden Akademik Tercüme sürecini tamamlar.

Bu sürecin başındayken doğru atamaların yapılması sağlanır. Tez veya makalenin kaynak diline hakim ve ilgili ihtisas alanındaki terimleri bilen kişilere teslim edilen tezin hedef dile aktarımı hızlı bir şekilde yerine getirilir. İkinci kontrollerin de yapılması ile sıfır hata hedefi gerçekleşir ve müşteriye yüzde yüz doğru bir tercüme metni teslim edilir. Kurumumuz tarafından sağlanılan verimli hizmet modeli sayesinde Akademik Tercüme talepleri, yayıncı kurumların arzu ettikleri dil zenginliği, prosedür ve metoda göre çözümlenir.

Akademik tercüme çözümlerinden yararlanmak isteyen kişilere sunulan fiyat tekliflerini farklı kriterler etkiler. Kaynak dil, hedef dil ve makalenin veya tezin sayfa sayısı gibi değişkenlik gösteren hususlar, proje fiyatının belirlenmesinde ektilidir. Tercümenin doğru, kaliteli ve hızlı olmasını talep eden kişi ve kurumların fiyat öncelikli değil, kalite bazlı hareket etmeleri önerilir. +

Upload Your File. Get a Price Quote

We translate for you

Akademik Tercüme Yaptığımız Konular

Graduate Thesis Translation

Yüksek Lisans Tezi Tercümesi

Doktora Tezi Tercümesi

Book and Magazine Translation

Araştırma Raporu Tercümesi

Research Writing Translation

Araştırma Raporu Tercümesi

Academic Article Translation

Research Writing Translation

Academic Article Translation

Lisans Tercümesi

Master's Translation

Doktora Tezi Tercümesi

Book and Magazine Translation

Araştırma Raporu Tercümesi

Research Writing Translation

Best Quality Guarantee

According to the size of the project in Dal Tercüme, it is very important to complete the translation within a reasonable time, to carry out the checks and deliver the translation to the customer on the delivery date.

Quick Service Guarantee

In Dal Tercüme, professional operation of the structure and the system required to meet the need for translation, as well as the need for error at the same time, is essential.

Economic Price Guarantee

Dal Tercüme’de farklı değişkenlerin fiyatlar üzerinde etkili olduğu tercüme sektöründe, piyasa gerçeklerini dikkate alarak, en doğru ve ekonomik fiyatlandırmanın yapılması kurumsal bir önem hassasiyettir.

Privacy Guarantee


Dal Tercüme Bürosu olarak müşterilerimizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bize gönderdiğiniz dosyaları ve kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz

WE PROVIDE TRANSLATION SERVICE IN ACADEMIC ISSUES WITH EXPERT TRANSLATORS.

Standart Tercüme

Bir adım önde

Edebi metinler, kullanım kılavuzları, tıbbi çeviriler, yazışmalarla ilgili tercüme işlemleri veya herhangi bir metnin arzu edilen dile tercüme edilmesi yönündeki ihtiyaçlar, Standard çeviri olarak kabul edilir ve bu sınıf içerisinde değerlendirilir.

Yeminli Tercüme

Yeminli Tercümanlarla

Kurumumuz, noter kayıtlı uzman mütercimleri ile ticari sözleşme, resmi evrak ve bu nitelikteki belgelerinin güvenliğini koruma garantisi ile hedef dile aktarır.

Noter Onaylı Tercüme

Güven Garantisi

Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan resmi evrak veya bu nitelikteki vesikalar için alınması talep edilen noter tasdik işlemleri, ekstra bir ücrete tabidir.

+ 0
Completed Project
+ 0
Satisfied Customer
+ 0
Expert Translator
+ 0
Translation Language

We translate for you

Some of Our Customers