Sözlü Tercüme

Oral Translation 

Özellikle diplomatik ilişkiler esnasında veya global düzeyde bir etkinlik ve seminerin düzenlendiği dönemlerde sözlü çeviriye ihtiyaç duyulur. Farklı kültür ve dile sahip tarafların anlaşmalarını ve iletişimlerini kolaylaştıran sistem ile konuşmacının söyledikleri anlık olarak çevrilir. Simültane çeviri olarak da bilinen sözlü çeviri ardışık veya eşzamanlı olarak iki türlü yapılır. Ardışık sözlü çeviri, konuşmacının ardından yapılır. Eşzamanlı ise, anlık olarak gerçekleştirilir. Bunların yanı sıra daha farklı sözlü çeviri modellerinden bahsedebilmek de mümkün.

Hangi tür sözlü tercüme modeli var?

En çok bilinen ardışık sözlü tercümedir. Daha çok teknik adamların maç sonu toplantılarında görülür. Teknik adamın konuşmasını tamamlamasının ardından tercüman da yabancı basın için çevirisini yapar. Teknik adam konuşurken tercüman notlarını alır ve çeviriyi en iyi şekilde yapmak adına konuşmasını kurgular.

Diğer bir model ise, birden fazla dilin konuşulduğu global organizasyonlarda uygulanan model. Buna, simültane çeviri denir. Anlık olarak yapılır. Konuşmacıyı dinleyen farklı milletlerden insanlar, kulaklıkları ile konuşmayı kendi dillerinde dinler ve anlar. Bu tip organizasyonlarda birden fazla tercümana ihtiyaç duyulur.

Bir de, fısıltı modeli sözlü tercüme vardır. Genel olarak toplantılarda uygulanan bir çeviri modeli. Tercüman, konuşmacının söylediklerini dinleyiciye hafif bir tonla kulağına fısıldar. Farklı milletlerden devlet adamlarının da kullandığı bir çeviri modelidir. Devlet adamlarından biri konuşurken arkasındaki tercüman anlık olarak çevirisini yapar.

Sözlü çeviriyi herkes yapabilir mi?

Her tercüman sözlü çeviriyi başarılı bir şekilde yerine getiremez. Bunun için hem bulunulan ortama alışkanlık gerekir, hem de deneyim ve tecrübe lazımdır. Ayrıca, hedef ve kaynak dile çok iyi hakim olunmalı. Zorlu çalışma ortamındaki stresi kaldırabilecek, yönetebilecek profesyonellik de lazımdır. Bunları taşıyan bir tercümanın anlık çeviri sürecini yönetmesi oldukça kolaydır. Ayrıca tercümanın iyi bir dinleyici olması önem ifade eder.

Sözlü tercüme fiyat

Sözlü tercüme hizmetlerindeki fiyatları birden fazla faktör etkileyebilir. Saatlik ücret hesabı yapılır. Ancak çevirinin simültane olması halinde birtakım ekipmanlara da ihtiyaç duyulur. Bunların da fiyatı talep edilebilir. Ardışık ve fısıltı modeli tercümelerde ise, sadece saatlik ücret talep edilir.