Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Sektörler

Çeviri Hizmeti Verdiğimiz Sektörler

It is very important to meet the sectoral translation needs that arise with the growth of commercial activities in our country and the increasing market share in world trade in a correct and high quality manner. In order to close the gap and gap in this field, our translation office operates a special translation process for almost every sector that focuses on developing and foreign trade as well as the sectors where the most translations are requested. The target in the translation service for medical, engineering, energy, food, automotive and industrial institutions; are accurate, fast and satisfying texts.

How is the sector-oriented translation process operated?

Each sector has its own concepts, technical terms and language. It is essential to master the terminology that varies from language to language during correspondence and contracts. Otherwise, it is possible to suffer commercial losses and to be subject to certain legal sanctions due to the differences between the translated text and the original text. With a sector-oriented translation study, texts such as commercial contracts, agreements, correspondence, prospectuses are transferred to the target language exactly one hundred percent, depending on the relevant sector terms. 

Bu sürecin işletilmesi sırasında gönderilen metnin ait olduğu sektör ve içerdiği teknik dile göre doğru mütercime atanır. Mütercim, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra müşteri talep ve notlarını da dikkate almak suretiyle tercüme çalışmasını yapar. Çalışmanın tamamlanmasının ardından tercüme edilen metin orijinaline sadık kalınarak, yeniden kontrol edilir. Böylece, metinin hatasız bir şekilde teslim edilmesi sağlanır. Tüm işlemler ve müşteri tarafından arzu edilen ekstra hizmetlerin yerine getirildiğinden emin olunduktan sonra teslimat yapılır. Hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde metnin teslim süreci sağlanır. 

[iheu_ultimate_oxi id="7"]